Počet záznamů: 1  

Comparing CO2 Storage and Advection Conditions at Night at Different Carboeuroflux Sites

 1. 1. 0024764 - UFA-U 2006 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Aubinet, M. - Berbigier, P. - Bernhofer, C. - Cescatti, A. - Feigenwinter, C. - Granier, A. - Grünwald, T. - Havránková, Kateřina - Heinesch, B. - Longdoz, B. - Marcolla, B. - Montagnani, L. - Sedlák, Pavel
  Comparing CO2 Storage and Advection Conditions at Night at Different Carboeuroflux Sites.
  [Porovnání podmínek noční akumulace a advekce CO2 v různých výzkumných lokalitách projektu CARBOEUROFLUX.]
  Boundary Layer Meteorology. Roč. 116, - (2005), s. 63-94. ISSN 0006-8314
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) KJB3087301
  Grant ostatní:Carboeuroflux(XE) EVK-2-CT-1999-00032
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517; CEZ:AV0Z6087904
  Klíčová slova: Advection * CO2 storage * Forest ecosystems
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
  Impakt faktor: 1.414, rok: 2005

  Anemometer and CO2 concentration data from temporary campaigns performed at six CARBOEUROFLUX forest sites were used to estimate the importance of non-turbulent fluxes in nighttime conditions. While storage was observed to be significant only during periods of both low turbulence and low advection, the advective fluxes strongly influence the nocturnal CO2 balance, with the exception of almost flat and highly homogeneous sites.

  Anemometrická data a koncentrace CO2 měřené během časově omezených kampaní na šesti lesních výzkumných lokalitách projektu CARBOEUROFLUX byly použity k posouzení významu nočních toků jiné než turbulentní povahy. Zatímco akumulace je významná jen při současném výskytu slabé turbulence a malé advekce, advekční toky výrazně ovlivňují noční bilanci CO2, s výjimkou lokalit v rovinném terénu s vysoce homogenním porostem.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0115255