Počet záznamů: 1  

Notch sensitivity of cast AZ31 magnesium alloy

 1. 1. 0024658 - UFM-A 2006 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
  Kunz, Ludvík - Lukáš, Petr - Estrin, Y. - Zúberová, Z.
  Notch sensitivity of cast AZ31 magnesium alloy.
  [Vrubová citlivost lité hořčíkové slitiny AZ31.]
  Materiálové inžinierstvo - Materials Engineering. Roč. 12, č. 3 (2005), s. 88-91. ISSN 1335-0803.
  [Degradácia konštrukčných materiálov 2005. Terchová - Biely Potok, 05.09.2005-07.09.2005]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1P05ME804
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: notch sensitivity * magnesium alloy * fatigue lifetime
  Kód oboru RIV: JG - Hutnictví, kovové materiály

  Cast AZ31 alloy was found to be totally insensitive to circumferential notches with stress concentration factor of 2.49. An attempt has been made to explain this behaviour on the basis of fractographic determination of the critical crack size and using notch theory based on fracture mechanics. The S-N curve of cast Mg AZ31 alloy exhibits a pronounced knee in the region of 10 to 5 cycles. The endurance limit based on 10 to 7 cycles is 40 MPa.

  Bylo zjištěno, že litá hořčíková slitina AZ31 je při únavovém namáhání zcela necitlivá na přítomnost obvodového vrubu s teoretickým součinitelem koncentrace napětí 2,49. Byl učiněn pokus vysvětlit toto chování na základě fraktograficky zjištěné velikosti kritické trhliny s použitím vrubové teorie založené na lomově-mechanických představách. S-N křivka slitiny AZ31 vykazuje výrazné koleno v oblasti 10 na 5 cyklů. Smluvní mez únavy na bázi 10 na 7 cyklů je 40 MPa.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0115163