Počet záznamů: 1  

Ground surface warming history in northern Canada inferred from inversions of temperature logs and comparison with other proxy climate reconstructions

 1. 1.
  0024337 - GFU-E 2006 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Majorowicz, J. A. - Skinner, W. R. - Šafanda, Jan
  Ground surface warming history in northern Canada inferred from inversions of temperature logs and comparison with other proxy climate reconstructions.
  [Historie oteplování zemského povrchu v severní Kanadě odvozená z teplotních profilů měřených ve vrtech a její srovnání s dalšími rekonstrukcemi.]
  Pure and Applied Geophysics. Roč. 162, č. 2 (2005), s. 109-128. ISSN 0033-4553
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
  Klíčová slova: global warming * regional climate variability and change * borehole temperatures
  Kód oboru RIV: DC - Seismologie, vulkanologie a struktura Země
  Impakt faktor: 0.975, rok: 2005

  Well temperature logs from 61 sites located in discontinuous and continuous permafrost regions of northern Canada are analyzed. The method of functional space inversion is applied to the set of precise temperature logs from wells located between 60° and 82° N. There is strong evidence of extensive ground surface temperature warming beginning in the late 18th century and lasting until the 20th century. This was preceded by a lengthy period of cooling.

  K analýze byly využity teplotní profily z vrtů na 61 lokalitách v oblastech nesouvislého i souvislého permafrostu v severní Kanadě. Metoda inverze ve funcionálním prostoru byla použita na soubor přesných teplotních profilů z vrtů situovaných mezi 60 ° a 82 ° s.š. Výsledky přesvědčivě dokazují výrazné oteplování zemského povrchu od konce 18. století až do 20. století. Tomuto oteplování předcházelo delší období ochlazování.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0114905