Počet záznamů: 1  

Locomotory Apparatus and Health Status of the Early medieval population in Great Moravia (the Czech Republic)

 1. 1. 0024288 - ARU-G 2006 US eng A - Abstrakt
  Velemínský, P. - Stránská, Petra - Dobisíková, M. - Zikán, V. - Likovský, Jakub - Zítková, J. - Žaloudková, M. - Fialová, L. - Stloukal, M. - Poláček, L.
  Locomotory Apparatus and Health Status of the Early medieval population in Great Moravia (the Czech Republic).
  [Pohybový aparát a zdravotní stav raně středověkých populací z Velké Moravy (Česká republika).]
  American Journal of Physical Anthropology. Roč. 126, č. 40 (2005), s. 112-113 ISSN 0002-9483.
  [Annual Meeting of the American Association of Physical Anthropologist. 06.04.05-09.04.05, Milwaukee]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: early medieval Slavonic population * ontogenesis * sexual dimorphism
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0114861