Počet záznamů: 1  

Restoration of a river backwater and its influence on fish assemblage

 1. 1.
  0024283 - HBU-Z 2006 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Hohausová, Eva - Jurajda, Pavel
  Restoration of a river backwater and its influence on fish assemblage.
  [Revitalizace říčního ramene a její vliv na rybí společenstvo.]
  Czech Journal of Animal Science. Roč. 50, č. 10 (2005), s. 473-482. ISSN 1212-1819. E-ISSN 1805-9309
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA206/93/0734; GA ČR(CZ) GA206/97/0162; GA AV ČR(CZ) IAA6087503
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60170517
  Klíčová slova: rehabilitation and restoration * long-term monitoring * colonisation
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Impakt faktor: 0.254, rok: 2005
  http://www.cazv.cz/attachments/CJAS_50_473_482.pdf

  Vývoj rybího společenstva v revitalizovním říčním rameni (Kurfürstovo rameno, řeka Morava) byl sledován v 6-ti letém období od jeho revitalizace. Struktura společenstva se během studie podstatně neměnila. Počet druhů dospělých ryb vzrostl z 12 zjištěných při revitalizaci na 20 v období po ní. Zpočátku vyrovnaná abundance (roční průměry 52.3-98.1 ks/ha) a biomasa (průměry 5.8-7.6 kg/ha) ryb významně vzrostla v roce 1999, 5 let po revitalizaci (576.9 ks/ha and 23.3 kg/ha). Hlavní druhy stabilně obývající rameno byly štika obecná Esox lucius, plotice obecná Rutilus rutilus, perlín ostrobřichý Scardinius erythrophthalmus a okoun říční Perca fluviatilis. Struktura společenstva 0+ ryb se rovněž výrazně neměnila. V době revitalizace převládal jelec tloušť a ouklej, po revitalizaci pak plotice, jelec tloušť a perlín. Počet 0+ druhů se zvýšil ze 7 na 17. Po šestiletém monitoringu lze shrnout, že revitalizace byla pro rybí společenstvo přínosem.

  Fish assemblage development in a restored river backwater (Kurfürst backw., River Morava, Czech Rep.) was monitored over a 6-year period from its restoration. The fish assemblage structure remained similar over the years. Species richness of adult fish increased from 12 species during the restoration to 20 after it. Initially steady abundance (yearly mean 52.3-98.1 inds/ha) and biomass (mean 5.8-7.6 kg/ha) increased significantly in 1999, 5 years after the restoration (576.9 inds/ha and 23.3 kg/ha, resp.). Main resident species were pike Esox lucius, roach Rutilus rutilus, rudd Scardinius erythroph. and perch Perca fluviatilis. Structure of the 0+ fish assemblage was similar over the years, with chub and bleak prevailing during the restoration, and roach, chub and rudd after it. Number of 0+ species increased from 7 to 17. The study documented that the restoration can be considered as beneficial for the fish assemblage
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0114857

   
   
Počet záznamů: 1