Počet záznamů: 1  

Investigation of mechanisms of laser fragmentation of silver nanoparticles in aqueous ambient

 1. 1.
  0023952 - ÚMCH 2006 RIV CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Dammer, Ondřej - Pfleger, Jiří - Vlčková, B. - Šišková, K. - Šlouf, Miroslav
  Investigation of mechanisms of laser fragmentation of silver nanoparticles in aqueous ambient.
  [Studie mechanismu laserové fragmentace nanočástic stříbra ve vodném prostředí.]
  Proceedings. Brno: Czech Society for New Materials and Technologies, 2004, s. 13-18. ISBN 80-214-2793-0.
  [International Conference Nano. Brno (CZ), 13.09.2004-15.09.2004]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA4050406
  Klíčová slova: Ag nanoparticles * Ag hydrosol * laser ablation
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie

  The paper reports on the investigation of interaction of a high energy pulsed laser irradiation with a highly polydisperse hydrosol containing Ag nanoparticles. The study is focused on the process of nanoparticles fragmentation with respect to their shapes and sizes, and to the wavelength and energy of the NdYAG laser pulses used for the fragmentation.

  Popis studia interakcí pulsního laserového záření o vysoké energii s vysoce polydisperzním hydrosolem obsahujícím nanočástice stříbra. Studie se zaměřuje na fragmentaci nanočástic s ohledem na jejich tvar a velikost a na vlnovou délku použitých NdYAG laserových pulsů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0114574
   
Počet záznamů: 1