Počet záznamů: 1  

Beyond the Mediterranean peninsulas: evidence of central European glacial refugia for a temperate forest mammal species, the bank vole (Clethrionomys glareolus)

 1. 1. 0022674 - UZFG-Y 2006 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Deffontaine, V. - Libois, R. - Kotlík, Petr - Sommer, R. - Nieberding, C. - Paradis, E. - Searle, J. B. - Michaux, J.
  Beyond the Mediterranean peninsulas: evidence of central European glacial refugia for a temperate forest mammal species, the bank vole (Clethrionomys glareolus).
  [Důkazy pro existenci středoevropských glaciálních refugií u temperátního lesního druhu savce norníka rudého.]
  Molecular Ecology. Roč. 14, - (2005), s. 1727-1739 ISSN 0962-1083
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GP206/05/P032
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50450515
  Klíčová slova: central Europe
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 4.301, rok: 2005

  Phylogeographic study of mitochondrial DNA variation revealed a complex glacial history for the bank vole primarily inhabiting temperate forest. Glacial refugia located in Central and Eastern Europe, as opposed to the traditionally recognized Mediterranean refugia, had made a major contribution to the modern population of this species in Europe.

  Fylogeografická studie variability mitochondriální DNA norníka rudého odhalila komplexní glaciální historii tohoto druhu primárné obývajícího společenstva temperátního lesa. Jako zdroj postglaciální kolonizace zaledněných oblastí se na původu moderní evropské populace tohoto druhu významnou měrou podílely evoluční linie, které přežily poslední pleistocénní zalednění v refugiích ve střední a východní Evropě.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0111395