Počet záznamů: 1  

Recombinant, structually unique Kazal-type proteinase inhibitor retains activity when C-terminally extended and glycosylated

 1. 1.
  0022123 - ENTU-I 2006 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Kludkiewicz, B. - Kodrík, Dalibor - Grzelak, K. - Nirmala, X. - Sehnal, František
  Recombinant, structually unique Kazal-type proteinase inhibitor retains activity when C-terminally extended and glycosylated.
  [Rekombinantní, strukturně ojedinělý proteázový inhibitor Kazalova typu zůstává aktivní po prodloužení karboxylového konce a glykozylaci.]
  Protein Expression and Purification. Roč. 43, č. 2 (2005), s. 94-102. ISSN 1046-5928
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IBS5007316
  Grant ostatní:Centre of Excellence in Molecular Biology at the Institute of Biochemistry and Biophysics(BE) ICA-CT-2000-700010; NATO(BE) LST.CLG.979223
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50070508
  Klíčová slova: fusion proteins * glycosylation * Kazal domain
  Kód oboru RIV: CE - Biochemie
  Impakt faktor: 1.553, rok: 2005

  Kazal-type serine proteinase inhibitor GmSPI2 from insect silk was expressed in Pichia pastoris as rhSPI2 with C-terminal hexahistidine tag, rtSPI2 extended with GluAlaAla at the N-terminus, and rfSPI2 with this N-terminal extension and a C-terminal tail of 22 residues (myc epitope and hexahistidine). A portion of rfSPI2 was O-glycosylated. GmSPI2 was active slightly on trypsin and highly on subtilisin and proteinase K. Activity on the two latter enzymes was enhanced in rhSPI2 and rfSPI2 but rtSPI2 was clearly less active than GmSPI2.

  Proteázový inhibitor Kazalova typu GmSPI2 byl exprimován v Pichia pastoris jako rhSPI2 s hexahistidinem na C-konci, jako rtSPI2 s N-koncem prodlouženým o GAA a jako rfSPI2 s GAA na N-konci a 22 aminokyselinami připojenými na C-konci. Část rfSPI2 byla glykozylovaná. GmSPI2 byl málo aktivní na trypsin a chymotrypsin, ale vysoce na subtilisin a proteinázu K. Rozdíl v inhibici uvedených proteáz se prohloubil u rhSPI2 and rfSPI2, které byly aktivnější než GmSPI2, zatímco rtSPI2 byl méně aktivní.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0110913
   
Počet záznamů: 1