Počet záznamů: 1  

Intercalation of tartrazine into ZnAl and MgAl layered double hydroxides

 1. 1.
  0022109 - UMCH-V 2006 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Beneš, L. - Melánová, Klára - Zima, Vítězslav - Svoboda, Jan
  Intercalation of tartrazine into ZnAl and MgAl layered double hydroxides.
  [Interkalace tatrazinu do ZnAl a MgAl vrstevnatých podvojných hydroxidů.]
  Collection of Czechoslovak Chemical Communications. Roč. 70, č. 2 (2005), s. 259-267. ISSN 0010-0765
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: intercalation * hydrotalcite
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Impakt faktor: 0.949, rok: 2005

  Tartrazine was intercalated into Zn Al and MgAl layered double hydroxides. Intercalates prepared were characterised by XRD and UV-VIS spectroscopy.

  Tartrazin byl interkalován do ZnAl a MgAl podvojných hydroxidů. Připravené interkaláty byly charakterizovány rentgenovou difrakcí a UV-VIS spektroskopií.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0110902