Počet záznamů: 1  

System zones in capillary zone electrophoresis: Moving boundaries caused by freely migrating hydroxide ions

 1. 1. 0021944 - UIACH-O 2006 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Beckers, J. L. - Urbánek, Marek - Boček, Petr
  System zones in capillary zone electrophoresis: Moving boundaries caused by freely migrating hydroxide ions.
  [Systémové zóny v kapilární zónové elektroforéze. Pohyblivá rozhraní způsobená volně migrujícími hydroxidovými ionty.]
  Electrophoresis. Roč. 26, č. 10 (2005), s. 1869-1873. ISSN 0173-0835
  Grant CEP: GA AV ČR IAA4031103
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40310501
  Klíčová slova: background electrolyte * capillary electrophoresis * system zones
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  Impakt faktor: 3.850, rok: 2005

  We present theoretical and experimental data indicating that anionic system zones (SZs), due to free migrating hydroxide anions, can be expected in background electrolytes (BGEs) with a low buffer capacity. In the system containing completely unbuffered BGEs the hydroxide ions migrate freely through the system and cause stepwise disturbances in the baseline of the detector trace. This type of SZs do not contribute to the electromigation dispersion of the zones of the analytes.

  Jsou prezentována teoretická a experimentální data ukazující, že vznik anionických systémových zón vzniklých v důsledku volně migrujících hydroxidových iontů lze očekávat v základních elektrolytech s nízkou pufrační kapacitou. V systému se zcela nepufrovaným základním elektrolytem migrují hydroxidové ionty systémem zcela volně a narušují základní linii detekčního záznamu. Tento typ systémových zón nepřispívá k elektromigrační disperzi zón analytů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0110781