Počet záznamů: 1  

Rational Design of a Corynebacterium glutamicum Pantothenate Production Strain and Ins Characterization by Metabolic Flux Analysis and Genome-Wide Transcriptional Profiling

 1. 1. 0021644 - MBU-M 2006 RIV SIGLE US eng J - Článek v odborném periodiku
  Hüser, A.T. - Chassagnole, Ch. - Lindley, N.D. - Merkamm, M. - Guyonvarch, A. - Elišáková, Veronika - Pátek, Miroslav - Kalinowski, J. - Brune, I. - Pühler, A. - Tauch, A.
  Rational Design of a Corynebacterium glutamicum Pantothenate Production Strain and Ins Characterization by Metabolic Flux Analysis and Genome-Wide Transcriptional Profiling.
  [Racionální design kmene Corynebacterium glutamicum produkujícího pantothenát a jeho charakterizace analýzou metabolických toků a transkripčního profilu.]
  Applied and Environmental Microbiology. Roč. 71, č. 6 (2005), s. 3255-3268. ISSN 0099-2240
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: corynebacterium glutamicum * metabolic flux
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 3.818, rok: 2005

  The new panthotenate producing Corynebacterium glutamicum strain, carrying deletion of ilvA gene and promoter down-mutation P-ilvEM3 as well as duplicated copies of the panBC operon, was constructed. Metabolic flux analysis during fermentation demonstrated that the P-ilvEM3 mutation reoriented carbon flux towards pantothenate biosynthesis

  Byl konstruován nový kmen Corynebacterium glutamicum produkující pantothenát, který nese deleci genu ilvA, mutaci vedoucí ke snížené aktivitě promotoru P-ilvE a dvě kopie operonu panBC. Analýza metabolických toků během fermentace prokázala, že mutace P-ilvEM3 reorientovala tok uhlíku směrem k biosyntéze pantothenátu
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0110578