Počet záznamů: 1  

Comeniana aus dem Nachlass von Dietrich Mahnke. Die Korrespondenz zwischen Dietrich Mahnke und Dmitrij Tschižewskij aus dem Jahre 1935. Beilage: die Korrespondenz

 1. 1.
  0021596 - FLU-F 2006 RIV CZ ger J - Článek v odborném periodiku
  Schifferová, Věra
  Comeniana aus dem Nachlass von Dietrich Mahnke. Die Korrespondenz zwischen Dietrich Mahnke und Dmitrij Tschižewskij aus dem Jahre 1935. Beilage: die Korrespondenz.
  [Comeniana from the Papers of Dietrich Mahnke. Correspondence of Dietrich Mahnke and D. Tschižewskij. Appendix: correspondence.]
  Acta Comeniana. 18/42/, - (2004), s. 219-223. ISSN 0231-5955
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9009908
  Klíčová slova: The interpretation of Comenius * the pupils of Edmund Husserl * rationalism and mysticism
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Erste Herausgabe der Korrespondenz zwischen Dietrich Mahnke und Dmitrij Tschižewskij aus dem Jahre 1935, in welcher ihre Verfasser nach der Herausgabe Rezension von Tschižewskij über Mahnkes Studie Der Barock-Universalismus des Comenius über ihre Comenius-Konzeption (Comenius´Werk als die Rationalisation ursprünglich religiösen und mystischen Motive) gemeinsam erhellt haben.

  - The first edition of the correspondence of D. Mahnke and D. Tschižewskij from 1935in which the writers, after the Tschižewskij)’s review of Mahnke’s article on baroque universalism of Comenius was published, informed each other of the main traits of their Comeniological conceptions.

  První vydání korespondence D. Mahnkeho a D. Tschižewského z roku 1935, v nichž se pisatelé poté, co tiskem vyšla Tschižewského recenze Mahnkeho stati o barokním universalismu J. A. Komenského, vzájemně informovali o hlavních rysech své komeniologické koncepce (Komenského dílo jako racionalizace původně náboženských a mystických motivů).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0110536