Počet záznamů: 1  

Sequential fractionation and differences in binding forms of risk elements in spinach biomass

 1. 1. 0021479 - UOCHB-X 2006 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
  Pavlíková, D. - Pavlík, Milan - Vašíčková, Soňa - Száková, J. - Tlustoš, P. - Balík, J.
  Sequential fractionation and differences in binding forms of risk elements in spinach biomass.
  [Sekvenční frakcionace a odlišnosti vazebných forem rizikových prvků v biomase špenátu.]
  Chemia i inzynieria ekologiczna. Roč. 12, 1/2 (2005), s. 101-108 ISSN 1231-7098
  Grant CEP: GA MZe(CZ) QF4063
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: sequential extraction * spinach * risk elements
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie

  The sequential extraction is advisable method for the investigation of relationship between the content of trace elements and biosynthesis of stress metabolites. Diferent origin and plant breeding of monores and Matador spinach varieties can cause difference of results.

  Sekvenční metoda je vhodná metoda pro výzkum vztahů mezi obsahem stopových prvků a biosyntézou stresových metabolitů. Rozdílný původ a šlechtění odrůd špenátu Monores a Matador mohou způsobit rozdílné výsledky.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0110455