Počet záznamů: 1  

Longitudinal measurements of total body water and body composition in healthy volunteers by online breath deuterium measurement and other near-subject methods

 1. 1. 0021163 - UFCH-W 2006 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Engel, B. - Španěl, Patrik - Smith, D. - Diskin, A. M. - Davis, S. J.
  Longitudinal measurements of total body water and body composition in healthy volunteers by online breath deuterium measurement and other near-subject methods.
  [Průběžná měření celkové vody v těle a tělesné skladby u zdravých dobrovolníků pomocí přímého měření deuteria v dechu a dalších metod.]
  International Journal of Body Composition Research. Roč. 2, č. 3 (2005), s. 99-106. ISSN 1479-456X
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA203/00/0632
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: total body water * deuterium isotope dilution * FA-MS * bio-impendance
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie

  Rapid quantification of breath deuterium abundance by flowing afterglow mass spectrometry (FA-MS) enables accurate measurement of total body water (TBW), which combined with other techniques such as bioelectrical impedance analysis (BIA) and anthropometrics enables near-subject assessment of body composition. This study assessed the comparative reproducibility and inter-relationship of these methods in healthy subjects over 12 months. Detailed bedside composition was performed in 22 subjects, (10 male) aged 28–79 with body mass index (BMI) ranging from 21–38 at baseline and again at one year. Techniques included FA-MS deuterium dilution, BIA, skin-fold thickness (SFT) and soft tissue ultrasound measurement of fat and muscle depth. Short-term reproducibility for each method was established. Within and between technique comparisons of measurement were made from Pearson’s linear regression, coefficient of variation (CV) and Bland-Altman analysis.

  Rychlá kvantifikace zastoupení deuteria v dechu pomocí hmotnostní spektrometrie v proudícím dohasínajícím plazmatu (FA-MS) umožňuje přesné měření celkové vody v těle (TBW) což v kombinaci s dalšími metodami jako analýza bio elektrické impedance (BIA) a anthropometrikou umožňuje stanovení tělesné skladby přímo v blízkosti zkoumaného jedince. Tato studie posuzovala opakovatelnost a souvztažnost těchto metod pro zdravé jedince v průběhu 12 měsíců. Měření bylo provedeno pro 22 jedinců, (z toho 10 mužů) ve věku 28–79 let s indexem tělesné hmotnosti (BMI) v rozsahu 21–38 v daném dni a potom znovu 12 měsíců později. TBW určená pomocí FA-MS, BIA and SFT na začátku studie a jeden rok později byly vysoce korelované (R2 = 0.96–0.98), sklon 1.02–1.03, CV = 4.5–11.6%.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0110171