Počet záznamů: 1  

On Some Aspects of Levitation Heating of Metal Bodies

 1. 1.
  0021146 - UE-C 2006 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
  Mach, M. - Karban, P. - Doležel, Ivo
  On Some Aspects of Levitation Heating of Metal Bodies.
  [O některých aspektech levitačního ohřevu kovových těles.]
  Acta Electrotechnica et Informatica. Roč. 5, č. 2 (2005), s. 5-10. ISSN 1335-8243
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA102/04/0095
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20570509
  Klíčová slova: electrodynamic levitation * induction heating * magnetic field
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika

  Levitation induction heating represents the first step of levitation melting, which is an advanced technology used for processing of superclean metals or metal alloys. A workpiece is lifted by the Lorentz forces in time variable magnetic field produced by a system of suitably placed field coils and then heated by the Joule losses. The paper deals with optimization of the heating process from the viewpoint of the velocity of heating the workpiece. Investigated is the influence of the its shape (sphere, cylinder, truncated cone) and arrangement of the field coil.

  Levitační indukční ohřev představuje první krok levitačního tavení, což je pokročilá technologie zpracování superčistých kovů nebo jejich slitin. Kovový předmět je nadzdvižen Lorentzovými silami ve střídavém magnetickém poli vybuzeném soustavou vhodně umístěných cívek a poté ohříván Jouleovými ztrátami.Příspěvek se zabývá optimalizací ohřevu z hlediska jeho rychlosti.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0110157