Počet záznamů: 1  

Segmental trisomy of chromosome 17: a mouse model of human aneuploidy syndromes

 1. 1. 0020886 - UMG-J 2006 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Vacík, Tomáš - Ort, Michael - Gregorová, Soňa - Strnad, P. - Conte, N. - Bradley, A. - Blatný, Radek - Bureš, Jan - Forejt, Jiří
  Segmental trisomy of chromosome 17: a mouse model of human aneuploidy syndromes.
  [Segmentální trizomie chromozomu 17: myší model lidských syndromů aneuploidie.]
  Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Roč. 102, č. 12 (2005), s. 4500-4505. ISSN 0027-8424
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA309/03/0715
  Grant ostatní:Howard Hughes Medical Institute(US) 55000306
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5011922; CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: dosage-sensitive genes * Down's syndrome * mouse segmental trisomy
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 10.231, rok: 2005

  The trisomy of human chromosome 21, known as Down's syndrome, is regularly associated with mental retardation and a variable set of other developmental anomalies. To distinguish between the specific effects of dosage-sensitive genes and nonspecific effects of a large number of arbitrary genes, we revisited the mouse Ts43H/Ph segmental trisomy on Chr 17. The Ts43H mice, viable on a mixed genetic background, exhibited spatial learning deficits analogous to those observed in Ts65Dn mice with unrelated trisomy. Quantitative analysis of the brain expression of 20 genes inside the trisomic interval and 12 genes lying outside on Chr17 revealed 1.2-fold average increase of mRNA steady-state levels of triplicated genes and 0.9-fold average down-regulation of genes beyond the border of trisomy. We propose that systemic comparisons of unrelated segmental trisomies, such as Ts65Dn and Ts43H, will elucidate the pathways leading from the triplicated sequences to the complex developmental traits.

  Trizomie lidského chromozomu 21 známá jako Downův syndrom je zpravidla spojena s mentální retardací a různými soubory dalších vývojových abnormalit. K odlišení specifických účinků genů závislých na počtu kopií a nespecifických účinků řady libovolných dalších genů jsme prostudovali segmentální trizomii na chromozomu 17 u myší Ts43H/Ph. Myši Ts43H, životaschopné na smíšeném genetickém základu, vykazovaly nedostatky v prostorovém učení podobné nedostatkům pozorovaným u myší Ts65Dn s nepříbuznou trizomií. Kvantitativní analýza mozkové exprese 20 genů v intervalu trizomie a 12 genů ležících mimo něj na chromozomu 17 ukázala průměrně 1,2x zvýšené klidové hladiny mRNA triplikovaných genů a průměrně 0,9x sníženou expresi genů ležících vně trizomie. Domníváme se, že systémové srovnání nepřibuzných segmentálních trizomií, jako např. Ts65Dn a Ts43H, pomůže objasnit cesty vedoucí od triplikovaných sekvencí ke komplexním vývojovým znakům.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0109935