Počet záznamů: 1  

Cortical epileptic afterdischarges in immature rats are differently influenced by NMDA receptor antagonists

 1. 1. 0000835 - FGU-C 2006 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Šlamberová, Romana - Mareš, Pavel
  Cortical epileptic afterdischarges in immature rats are differently influenced by NMDA receptor antagonists.
  [Korové epileptické následné výboje jsou různě ovlivněny antagonisty NMDA receptorů.]
  European Journal of Pharmacology. Roč. 516, č. 1 (2005), s. 10-17 ISSN 0014-2999
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LN00B122
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5011922
  Klíčová slova: epileptic seizure * cerebral cortex * NMDA receptor antagonist
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Impakt faktor: 2.477, rok: 2005

  Epileptic afterdischarges elicited by stimulation of sensorimotor cortes were chosen to test anticonvulsant effects of NMDA receptor antagonists in developing rats. Anticonvulsant action of the three NMDA antagonists exhibited different developmental profiles in our model, this difference might be due to developmental changes of NMDA receptors

  Pro testování antikonvulsivních účinků antagonistů NMDA receptorů u mladých potkanů jsme použili epileptické následné výboje vyvolané drážděním sensorimotorické oblasti mozkové kůry. V tomto modelu jsme prokázali nestejný vývojový profil antikonvulsivního účinku tří antagonistů NMDA receptorů. Tento rozdíl je pravděpodobně dán vývojovými změnami NMDA receptoru
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0018041