Počet záznamů: 1  

A new morphological type of operculate microspore, Discinispora sinensis gen. nov., from the Permian petrified Noeggerathialean strobilus Discinites sinensis Wang

 1. 1. 0000323 - GLU-S 2005 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Wang, J. - Zhang, G. - Bek, Jiří - Pfefferkorn, H. W.
  A new morphological type of operculate microspore, Discinispora sinensis gen. nov., from the Permian petrified Noeggerathialean strobilus Discinites sinensis Wang.
  [Nový typ operkulátních mikrospor, Discinispora sinensis gen. nov., z permské petrifikované noeggerathiové šištice Discinites sinensis Wang.]
  Review of Palaeobotany and Palynology. Roč. 128, č. 1 (2004), s. 1-17. ISSN 0034-6667
  Grant ostatní:Chinese National Natural Science Foundation(CN) 40102002; NIGPAS(CN) 003102; NIGPAS(CN) 023117
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
  Klíčová slova: in situ spores * Noeggerathiales * Permian
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  Impakt faktor: 0.886, rok: 2004

  A new morphological type of type of operculate microspores, Discinispora sinensis gen. et sp. nov., has been isolated from the holotype of Discinites sinensis Wang (Lower Permian, Shitanjing Coalfiled, PR China). In these spores a trilete mark with prominent labrum and a circular operculum are located on th esame spore wall layer with the operculum occuring on distal surfaces, close to the distal pole. Other Carboniferous operculate microspores isolated from some sphenophylls and some Discinites cones have opercula and trilete marks on different spore wall layers. Discinites and some sphenophylls appear to show similar structures in some spore types.

  Nový morfologický typ operkulátních mikrospór, Discinispora sinensis gen. et sp. nov., byl izolován z holotypu šištice Discinites sinensis Wang (spodní perm, Shitanjing Coalfiled, Čína). Tyto spory mají zřetelnou trilétní jizvu s labrem a cirkulární operkulum ležící v blízkosti distálního pólu na stejné vrstvě exiny jako trilétní jizv. Ostatní karbonské operkulátní spory známé z různých sfenofylních fruktifikací a progymnosprmních šištic rodu Discinites cones mají operkula vždy ne jiné, vnější vrstvě exiny, zatímco trilétní jizva leží na vnitřním centrálním tělu.Znamená to, že progymnospermní rostliny rodu Discinites a některá sfenofyla produkovaly morfologicky velmi podobné spory.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0017595