Bookmark

Nástroj pro práci se záznamem.

Právní požadavky na zakotvení audiodeskripce v mezinárodním a evropském právu a jejich dosavadní promítnutí v ČR

Müllerová Hana