Bookmark

Nástroj pro práci se záznamem.

Model obesity a Diabetes mellitus 2. typu pomocí geneticky modifikovaných myší s insercí nadbytečných kopií genu pro SGIP1

Blahoš Jaroslav