Bookmark

Nástroj pro práci se záznamem.

Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění hlubinného úložiště VJP a RAO z hlediska\ndlouhodobé bezpečnosti – lokalita Březový Potok.

Havlová V