Bookmark

Nástroj pro práci se záznamem.

Vliv předoxidace pomocí manganistanu draselného na koagulaci celulárních organických látek produkovaných fytoplanktonem

Čermáková Lenka