Bookmark

Nástroj pro práci se záznamem.

Výzkum a vývoj systému rychlého generování par dekontaminačního média na bázi peroxidu vodíku (VPHP) a studium působení dekontaminačního média ve formě aerosolů a par

Pánek L