Bookmark

Nástroj pro práci se záznamem.

Ichtyologický průzkum VN Nýrsko a Karhov a odhad početnosti, věkového složení a dynamiky tření populace bolena dravého v nádrži Želivka–Švihov v r. 2015.

Vašek Mojmír