Bookmark

Nástroj pro práci se záznamem.

Měření změn napětí v horninovém masivu v okolí průzkumné štoly staveniště Skalka pomocí tenzometrických svorníků v roce 2014

Souček Kamil