Bookmark

Nástroj pro práci se záznamem.

Podklady k výpočtům tahových zatěžovacích křivek z indentačních křivek a hodnocení stárnutí heterogenního svaru

Dlouhý Ivo