Bookmark

Nástroj pro práci se záznamem.

O ÚLOZE ODTRŽENÍ MEZNÍ VRSTVY PŘI SILOVÉ INTERAKCI PROUDÍCÍ TEKUTINY S OBTÉKANÝM POVRCHEM

Uruba Václav