Bookmark

Nástroj pro práci se záznamem.

ČSN EN 1998-1/NA.2.56,Národní příloha-článek NA.2.56,Eurokód 8:Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení- Část 1:Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby

Fischer Ondřej