Bookmark

Nástroj pro práci se záznamem.

Vlnová dynamika elektronů a fotonů v jednotném rámci jednočásticové nerelativistické Schrödingerovy rovnice

Pospíšil Jaroslav