Bookmark

Nástroj pro práci se záznamem.

Přenosové jevy ve zkrápěném reaktoru 4. část. Závěrečná zpráva etapy C a G projektu FT-TA/039 za rok 2007

Jiřičný Vladimír
, ISBN: N