Bookmark

Nástroj pro práci se záznamem.

Návrh pravidel pro intenzifikaci a řízení reaktoru 3. část – posouzení vhodnosti dynamického řízení, Dílčí výzkumná zpráva etapy F za rok 2006, projektu MPO ČR FT – TA/039.

Hanika Jiří