Bookmark

Nástroj pro práci se záznamem.

Architektura korelované strukturní neurčitosti na mezifázi porézních anorganicko-organických systémů: Interakce a dynamika v atomárním rozlišení