Number of the records: 1  

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum = Slovník středověké latiny v českých zemích. Díl 1, (A-C)

 1. 1.
  SYSNO ASEP0490509
  Document TypeE - Electronic Document
  R&D Document TypeR&D Presentation (audio-visual, electronic documents. Documents released only in a form readable by a computer (eg . documents released on CD only), available only via the Internet, WEB presentation.
  TitleLatinitatis medii aevi lexicon Bohemorum = Slovník středověké latiny v českých zemích. Díl 1, (A-C)
  TitleLatinitatis medii aevi lexicon Bohemorum = Dictionary of Medieval Latin in Czech Lands. Vol. 1, (A-C)
  Author(s) Silagiová, Zuzana (FLU-F) ORCID, RID, SAI
  Černá, Julie (FLU-F) RID, ORCID
  Florianová, Hana (FLU-F) RID, ORCID, SAI
  Nývlt, Pavel (FLU-F) RID, ORCID, SAI
  Šedinová, Hana (FLU-F) RID, ORCID, SAI
  Vršecká, Kateřina (FLU-F) RID, ORCID, SAI
  Issue dataTurnhout: Brepols, 2018
  Publication formOnline - E
  Languagelat - Latin
  CountryBE - Belgium
  Issue2. přepr.
  Keywordsmedieval Latin ; lexicography
  Subject RIVAI - Linguistics
  OECD categorySpecific languages
  Institutional supportFLU-F - RVO:67985955
  AnnotationSlovník registruje a vykládá slovní zásobu latinsky psaných bohemikálních pramenů z období 1000-1500. Je založen na bohatém materiálu, excerpovaném z literatury různých žánrů, a to nejen z vydaných, ale i rukopisných pramenů. Je důležitou pomůckou pro medievisty různých oborů. Výklad hesel je podáván latinsky a česky. Druhé vydání vzniklo na základě prvního vydání, které pod vedením Dany Martínkové zpracovali Marcela Bernášková, Helena Businská, Daniel Korte, Anděla Fialová, Helena Kurzová, Jiří Matl a Zuzana Pospíšilová (Silagiová). Při přípravě druhého vydání pro Database of Latin Dictionaries byly ve Slovníku provedeny podstatné úpravy: byla zapracována addenda a corrigenda, zejména v heslech týkajících se zvířat a rostlin, a systém odkazů na hesla byl vylepšen v zájmu pohodlí uživatelů. Tyto změny vedly ke zvýšení rozsahu prvního svazku o téměř deset procent.
  Description in EnglishThe dictionary registers and explains the vocabulary of Latin sources of Czech provenance from 1000 to 1500 AD. Its material was gathered from both edited and manuscript sources of various genres. It is an indispensable tool for medievalists of all branches. The lemmata are explained in Latin and Czech. The second edition was prepared on the basis of the first edition created by Dana Martínková in collaboration with Marcela Bernášková, Helena Businská, Daniel Korte, Anděla Fialová, Helena Kurzová, Jiří Matl, and Zuzana Pospíšilová (Silagiová). In preparing the second, revised edition for the Database of Latin Dictionaries, major enhancements have been made in the Dictionary: apart from incorporating the addenda et corrigenda, especially in the entries which concern animal and plant names, the system of references to lemmas was modified to be more user-friendly. All these changes have increased the size of the first volume by almost ten percent.
  WorkplaceInstitute of Philosophy
  ContactChlumská Simona, chlumska@flu.cas.cz ; Tichá Zuzana, asep@flu.cas.cz Tel: 221 183 360
  Year of Publishing2019
  Electronic addresshttp://lb.ics.cas.cz
Number of the records: 1