Number of the records: 1  

Justus et Bonus: Ad honorem Jiří Beneš: křesťanská kultura a vzdělanost v českých zemích od středověku po Komenského

  1. 1.
    VRŠECKÁ, Kateřina. K postavě Bileámovy oslice ve středověkém náboženském dramatu. In: PODAVKA, O., ed. Justus et Bonus: Ad honorem Jiří Beneš: křesťanská kultura a vzdělanost v českých zemích od středověku po Komenského. Praha: Filosofia, 2020, s. 75-102. ISBN 978-80-7007-630-9.
Number of the records: 1