Basket

 1. 1.
  0533051 - FLÚ 2021 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Vršecká, Kateřina
  K postavě Bileámovy oslice ve středověkém náboženském dramatu.
  [On the Figure of the Donkey in Medieval Religious Drama.]
  Justus et Bonus: Ad honorem Jiří Beneš: křesťanská kultura a vzdělanost v českých zemích od středověku po Komenského. Praha: Filosofia, 2020 - (Podavka, O.), s. 75-102. ISBN 978-80-7007-630-9
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : talking ass * Balaam * symbolism of the donkey * medieval religious drama * procession of prophets
  OECD category: Specific languages
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0311552