Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0521714 - FLÚ 2020 RIV CZ cze, lat, ger, yid B - Monografie kniha jako celek
  Förster, Josef - Kvapil, Jan - Matl, Jiří - Pelc, Vojtěch - Petrbok, Václav - Podavka, Ondřej - Polakovič, Daniel - Pumprla, Václav - Smyčka, Václav - Svatoš, Martin - Vaculínová, Marta - Žůrek, Jiří - Hádek, Karel
  Joannes Petrus Cerroni. Spisovatelé Království českého. Díl 2., C-D.
  [Johann Peter Cerroni. Writers of the Kingdom of Bohemia. Volume 2, C-D.]
  Praha: Filosofia, 2019. 478 s. ISBN 978-80-7007-514-2
  Grant CEP: GA ČR GAP406/12/2254
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Johann Peter Cerroni * encyclopedies * scholars
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0306312
   
 2. 2.
  0520272 - FLÚ 2020 CZ cze R - Recenze
  Vaculínová, Marta
  [Recenze].
  [Jan Amos KOMENSKÝ. Epistulae. Pars I, 1628–1638. Steiner, Martin. Havelka, Tomáš. Urbánek, Vladimír. Klosová, Markéta. Bok, Václav. Šolcová, Kateřina. Slavíková, Marcela a Lucie Storchová. Praha: Academia, 2018.]. Listy filologické. Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. Roč. 142, 3/4 (2019), s. 516-518. ISSN 0024-4457
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: J. A. Comenius * critical edition * correspondence * intellectual life - Europe - 17th century * education - 17th century * philosophy - 17th century
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0306611
   
 3. 3.
  0520271 - FLÚ 2020 CZ cze R - Recenze
  Vaculínová, Marta
  [Recenze].
  [Erasmus ROTTERDAMSKÝ. Užitečná rozprava o vedení války s Turky s výkladem Žalmu 28. Praha: Academia, 2018]. Listy filologické. Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. Roč. 142, 3/4 (2019), s. 513-516. ISSN 0024-4457
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Erasmus of Rotterdam * Christian polemics * Christianity and Islam * biblical exegesis * translation with annotations
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0306612
   
 4. 4.
  0519809 - FLÚ 2020 CZ cze R - Recenze
  Vaculínová, Marta
  Chvála tradice, tradice chvály [Recenze].
  [Praise of Tradition, Tradition of Praise [Review].]
  [Römer, Franz. Von Rom nach Custozza: ausgewählte Schriften zur antiken und neuzeitlichen Panegyrik. Wien: Praesens Verlag, 2018. 320 s.]. Česká literatura. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Roč. 67, č. 6 (2019), s. 937-939. ISSN 0009-0468
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Panegyrik * Franz Römer * Ancient Latin Literature * Neo-Latin Literature
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0306463
   
 5. 5.
  0519808 - FLÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Malura, J. - Vaculínová, Marta
  Oslava Matyáše Habsburského v bohemikální literatuře pozdního humanismu.
  [The Celebration of Matthias Habsburg in the Late Humanist Literature in Bohemia and Moravia.]
  Česká literatura. Roč. 67, č. 6 (2019), s. 792-826. ISSN 0009-0468
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-09064S
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Matthias Habsburg * Matthias of Austria * Coronation * Festivities * Panegyrics * Descriptions * Neo-Latin Literature * older Czech and German Literature * Late Humanism * Jiří Závěta of Závětice
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0306460
   
 6. 6.
  0517918 - FLÚ 2020 RIV CZ ger M - Část monografie knihy
  Vaculínová, Marta
  Humanistennetzwerke in Prag zu Beginn des 17. Jahrhunderts.
  [The Humanist Network in Prague at the Beginning of the 17th Century.]
  Krakau - Nürnberg - Prag: Stadt und Reformation: Krakau, Nürnberg und Prag (1500-1618). Praha: Archiv hlavního města Prahy, 2019 - (Diefenbacher, M.; Fejtová, O.; Noga, Z.), s. 113-125. Documenta Pragensia. Monographia, 33/2. ISBN 978-80-86852-83-6; ISBN 978-80-7465-385-8
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: communication networks * Rudolfinian Prague * correspondence * Renaissance education
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303449
   
 7. 7.
  0517652 - FLÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Vaculínová, Marta
  Obraz Prahy v latinských literárních dílech raného novověku.
  [An Image of Prague in Latin Early Modern Literary Works.]
  Documenta Pragensia. -, č. 37 (2018), s. 269-287. ISSN 0231-7443
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Latin poetry * Prague * topography * Jan Campanus Vodňanský * praise of cities * encomium * celebratory poetry
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0302961
   
 8. 8.
  0509437 - FLÚ 2020 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Vaculínová, Marta - Daněk, Petr
  Amicus immusicus: A study on the tradition of the idea of Jan Campanus as a composer.
  Hudební věda. Roč. 56, č. 2 (2019), s. 165-185. ISSN 0018-7003
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-09064S
  Institucionální podpora: RVO:67985955 ; RVO:68378033
  Klíčová slova: Neo-Latin Poetry * Jan Campanus Vodňanský * music print * humanism and music * odae sacrae
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize; AL - Umění, architektura, kulturní dědictví (UDU-I)
  Obor OECD: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy); Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy) (UDU-I)
  http://hudebniveda.cz/2019/02/article-2en.html
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0300376
   
 9. 9.
  0507807 - FLÚ 2020 RIV CZ ger J - Článek v odborném periodiku
  Vaculínová, Marta
  Descriptio monstri: Ovidrezeption im Handschriftlichen Gedicht von Georg Bartholdus Pontanus (1550-1614).
  [Descriptio monstri: The Reception of Ovid in the Manuscript Poem by Georg Bartholdus Pontanus (1550-1614).]
  Listy filologické. Roč. 142, 1/2 (2019), s. 161-181. ISSN 0024-4457
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Neo-Latin Poetry * Georg Bartholdus Pontanus * Monsters * Reception of Ovid * Parody
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0298775
   
 10. 10.
  0505517 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Vaculínová, Marta
  Obraz intelektuálních elit v dedikacích děl slavkovského faráře Johanna Deucera (1570–1665).
  [Image of intellectual elites in the dedications of works by Johann Deucer (1570–1665), pastor in Horní Slavkov.]
  Sunt libri mei. : knihy ve výchovném procesu novověkého čtenáře. Brno: Moravská zemská knihovna, 2018 - (Heilandová, L.; Pavelková, J.), s. 113-120. ISBN 978-80-7051-262-3
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-09064S
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Johann Deucer * Horní Slavkov * Dedications * Bohemian Revolt * Luterans
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0296999