Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0531902 - FLÚ 2021 RIV NL eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Vaculínová, Marta
  Cum Apolline Christus: Personal Mottos of Humanists from the Czech Lands.
  Acta Conventus Neo-Latini Albasitensis: Proceedings of the Seventeeth International Congress of Neo-Latin Studies (Albacete 2018). Leiden: Brill, 2020 - (Schaffenrath, F.; Santamaría Hernández, M.; Cottier, J.), s. 610-617. Acta Conventus Neo-Latini, 17. ISBN 978-90-04-42709-9.
  [International Congress of the International Association for Neo-Latin Studies /17./. Albacete (ES), 29.07.2018-03.08.2018]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-09064S
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Czech humanism * Neo-Latin emblems * adagia * symbola
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0310533
   
 2. 2.
  0531631 - FLÚ 2021 DE ger M - Část monografie knihy
  El Kholi, S. - Vaculínová, Marta
  ALBERTUS, Leonhartus, humanistischer Dichter, * vor 1587 - nachweislich 1607.
  [ALBERTUS, Leonhartus, humanist poet, * before 1587 - active till 1607.]
  Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon. Band 41, Ergänzungen 28. Nordhausen: Verlag Traugott Bautz GmbH, 2020 - (Bautz, F.), s. 30-38. ISBN 978-3-95948-474-9
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Albertus Leonhartus * Neo-Latin Poetry * Religious Poetry * Bohemia * Early Modern Literature
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  https://www.bbkl.de/public/index.php/frontend/lexicon/A/Ak-Al/albertusleonhartus-85350
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0310254
   
 3. 3.
  0531608 - FLÚ 2021 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Vaculínová, Marta
  The Learned Correspondence between Early Modern Oriental Scholars: The Case of Christoph Crinesius and Sebastian Tengnagel.
  Acta Comeniana. -, 33/57 (2019), s. 47-56. ISSN 0231-5955
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-09064S
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Christoph Crinesius * Sebastian Tengnagel * Oriental Studies * Early Modern Communication * Correspondence
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0310415
   
 4. 4.
  0521714 - FLÚ 2020 RIV CZ cze, lat, ger, yid B - Monografie kniha jako celek
  Förster, Josef - Kvapil, Jan - Matl, Jiří - Pelc, Vojtěch - Petrbok, Václav - Podavka, Ondřej - Polakovič, Daniel - Pumprla, Václav - Smyčka, Václav - Svatoš, Martin - Vaculínová, Marta - Žůrek, Jiří - Hádek, Karel
  Joannes Petrus Cerroni. Spisovatelé Království českého. Díl 2., C-D.
  [Johann Peter Cerroni. Writers of the Kingdom of Bohemia. Volume 2, C-D.]
  Praha: Filosofia, 2019. 478 s. ISBN 978-80-7007-514-2
  Grant CEP: GA ČR GAP406/12/2254
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Johann Peter Cerroni * encyclopedies * scholars
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0306312
   
 5. 5.
  0520272 - FLÚ 2020 CZ cze R - Recenze
  Vaculínová, Marta
  [Recenze].
  [Jan Amos KOMENSKÝ. Epistulae. Pars I, 1628–1638. Steiner, Martin. Havelka, Tomáš. Urbánek, Vladimír. Klosová, Markéta. Bok, Václav. Šolcová, Kateřina. Slavíková, Marcela a Lucie Storchová. Praha: Academia, 2018.]. Listy filologické. Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. Roč. 142, 3/4 (2019), s. 516-518. ISSN 0024-4457
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: J. A. Comenius * critical edition * correspondence * intellectual life - Europe - 17th century * education - 17th century * philosophy - 17th century
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0306611
   
 6. 6.
  0520271 - FLÚ 2020 CZ cze R - Recenze
  Vaculínová, Marta
  [Recenze].
  [Erasmus ROTTERDAMSKÝ. Užitečná rozprava o vedení války s Turky s výkladem Žalmu 28. Praha: Academia, 2018]. Listy filologické. Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. Roč. 142, 3/4 (2019), s. 513-516. ISSN 0024-4457
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Erasmus of Rotterdam * Christian polemics * Christianity and Islam * biblical exegesis * translation with annotations
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0306612
   
 7. 7.
  0519809 - FLÚ 2020 CZ cze R - Recenze
  Vaculínová, Marta
  Chvála tradice, tradice chvály [Recenze].
  [Praise of Tradition, Tradition of Praise [Review].]
  [Römer, Franz. Von Rom nach Custozza: ausgewählte Schriften zur antiken und neuzeitlichen Panegyrik. Wien: Praesens Verlag, 2018. 320 s.]. Česká literatura. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Roč. 67, č. 6 (2019), s. 937-939. ISSN 0009-0468
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Panegyrik * Franz Römer * Ancient Latin Literature * Neo-Latin Literature
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0306463
   
 8. 8.
  0519808 - FLÚ 2021 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Malura, J. - Vaculínová, Marta
  Oslava Matyáše Habsburského v bohemikální literatuře pozdního humanismu.
  [The Celebration of Matthias Habsburg in the Late Humanist Literature in Bohemia and Moravia.]
  Česká literatura. Roč. 67, č. 6 (2019), s. 792-826. ISSN 0009-0468
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-09064S
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Matthias Habsburg * Matthias of Austria * Coronation * Festivities * Panegyrics * Descriptions * Neo-Latin Literature * older Czech and German Literature * Late Humanism * Jiří Závěta of Závětice
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  http://hdl.handle.net/11104/0306460
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0306460
   
 9. 9.
  0517918 - FLÚ 2020 RIV CZ ger M - Část monografie knihy
  Vaculínová, Marta
  Humanistennetzwerke in Prag zu Beginn des 17. Jahrhunderts.
  [The Humanist Network in Prague at the Beginning of the 17th Century.]
  Krakau - Nürnberg - Prag: Stadt und Reformation: Krakau, Nürnberg und Prag (1500-1618). Praha: Archiv hlavního města Prahy, 2019 - (Diefenbacher, M.; Fejtová, O.; Noga, Z.), s. 113-125. Documenta Pragensia. Monographia, 33/2. ISBN 978-80-86852-83-6; ISBN 978-80-7465-385-8
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: communication networks * Rudolfinian Prague * correspondence * Renaissance education
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303449
   
 10. 10.
  0517652 - FLÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Vaculínová, Marta
  Obraz Prahy v latinských literárních dílech raného novověku.
  [An Image of Prague in Latin Early Modern Literary Works.]
  Documenta Pragensia. -, č. 37 (2018), s. 269-287. ISSN 0231-7443
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Latin poetry * Prague * topography * Jan Campanus Vodňanský * praise of cities * encomium * celebratory poetry
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0302961