Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0534912 - FLÚ 2021 RIV CZ cze R - Recenze
  Sarkissian, Alena
  Jaká doba, takové divadlo: k povzdechu Wolfganga Spitzbardta nad mimésis v dnešním divadle, komentář prizmatem Aristotelovy Poetiky [Recenze].
  [What a time, such a theater: to Wolfgang Spitzbardt’s sigh over the mimesis in today’s theater, comment through the prism of Aristotle’s Poetics [Review].]
  [SPITZBARDT, Wolfgang.: Divadlo v krizi (?) aneb Pokus o mimesis. Brno: Nakladatelství Janáčkovy akademie múzických umění, 2019]. Theatralia : revue současného myšlení o divadelní kultuře. Roč. 23, č. 2 (2020), s. 183-188. ISSN 1803-845X
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: mimesis * Plato * Aristotle * Poetics * theatre * postdramatic theatre * crisis
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
  https://doi.org/10.5817/TY2020-2-14
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0314130
   
 2. 2.
  0534410 - FLÚ 2021 CZ cze N - Článek v novinách
  Sarkissian, Alena
  Herkulův návrat k sobě.
  Divadelní noviny. Roč. 29, č. 19 (2020). ISSN 1210-471X
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Seneca * Hercules Furens * theatre production * reception * Roman drama
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Obor OECD: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
  https://www.divadelni-noviny.cz/herkuluv-navrat-k-sobe
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0312610
   
 3. 3.
  0534361 - FLÚ 2021 CZ cze, slo, eng B - Monografie kniha jako celek
  Poláčková, Eliška (ed.) - Čechvala, Jakub (ed.) - Čadková, Daniela (ed.) - Sarkissian, Alena (ed.)
  Jubilate et bibite: studie k antice a její recepci v evropské kultuře. Ad honorem Jan Bažant.
  [Jubilate et Bibite: Studies on the Antiquity and Classical Reception in the European Culture. Ad Honorem Jan Bažant.]
  Praha: Filosofia, 2020. 289 s. ISBN 978-80-7007-638-5
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
  Program:StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: classical reception * doppelgänger * Iphigenia in Tauris * astragal from Antinopolis * Thucydides * Themistocles * Pausanias * chironomos * election astronomy * Greek Revival * Josef Lacina * Karel Dostal * Vienna Austriae defensa et liberata * Aratos * Hyginus
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0313104
   
 4. 4.
  0534357 - FLÚ 2021 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
  Sarkissian, Alena
  Animorum pestis čili o divadelní nákaze.
  [Animorum pestis or On the Contagion by Theatre.]
  [video]. - Praha: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., 2020, 220 MB
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
  Program:StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: emotions * contagion * plague * theatre * Plato’s theory of perception * Antonin Artaud * pandemy
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
  https://www.youtube.com/watch?v=V0YNIrmrhz0
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0312568
   
 5. 5.
  0534223 - FLÚ 2021 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Sarkissian, Alena
  Ihre Ehe ist kinderlos geblieben: k inscenaci Ióna v ND r. 1944.
  [Ihre Ehe ist kinderlos geblieben: Notes to the production of Ion in the National Theatre, Prague, 1944.]
  Jubilate et Bibite: studie k antice a její recepci v evropské kultuře. Ad honorem Jan Bažant. Praha: Filosofia, 2020 - (Čadková, D.; Čechvala, J.; Poláčková, E.; Sarkissian, A.), s. 251-277. ISBN 978-80-7007-638-5
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
  Program:StrategieAV
  Výzkumná infrastruktura: LINDAT/CLARIAH-CZ - 90101
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Greek theatre * reception studies * Euripides * National Theatre * Nazi occupation * censorship
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0312446
   
 6. 6.
  0534212 - FLÚ 2021 RIV cze U - Uspořádání akce
  Sarkissian, Alena - Fialová, Radka - Dus, Jan A
  Letní škola klasických studií. „Rozumíš tomu, co čteš?“ (Sk 8,30): o překládání a vykládání Bible /28./.
  [Summer School of Classical Studies. “Do you understand what you are reading?”: On Translating and Interpreting the Bible /28./.]
  [Praha, 01.07.2020-04.07.2020, (W-CST 55/0)]
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/12
  Program:StrategieAV
  Výzkumná infrastruktura: LINDAT/CLARIAH-CZ - 90101
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Bible * biblical translation * interpretation of the Bible * biblical studies * classical languages * reception in art
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific languages
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0312437
   
 7. 7.
  0520274 - FLÚ 2020 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Sarkissian, Alena
  Jít vstříc poznání a kráse, inspirovat. In memoriam Eva Stehlíková.
  Listy filologické. Roč. 142, 3/4 (2019), s. 473-483. ISSN 0024-4457
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Eva Stehlíková (1941–2019) * obituary * Ancient Greek Theatre * Roman Theatre * classical studies * reception studies
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Specific languages
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0306609
   
 8. 8.
  0510969 - FLÚ 2020 cze U - Uspořádání akce
  Sarkissian, Alena - Poláčková, Eliška
  Letní škola klasických studií: vstaň a pojď s námi! /24./.
  [Summer School of Classical Studies: Raise and Follow us! /24./.]
  [Třešť, 01.07.2016-05.07.2016, (W-CST 80/0)]
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Charles IV * mediaeval studies * reception studies
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific languages
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0301320
   
 9. 9.
  0510932 - FLÚ 2020 cze U - Uspořádání akce
  Sarkissian, Alena - Poláčková, Eliška
  Letní škola klasických studií. Res publica: od Platona k dnešku /26./.
  [Summer School of Classical Studies. Res Publica: From Plato to today /26./.]
  [Kuks, 30.06.2018-03.07.2018, (W-CST 60/0)]
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
  Program:StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: classics * reception * republic * philosophy * political science
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific languages
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0301291
   
 10. 10.
  0510931 - FLÚ 2020 RIV cze U - Uspořádání akce
  Sarkissian, Alena - Poláčková, Eliška
  Letní škola klasických studií. Eikón, imago, simulacrum: obrazy a vizualita antiky /25./.
  [Summer School of Classical Studies. Eikon, imago, simulacrum: Visions and Visuality of Classical Antiquity /25./.]
  [Brno, 01.07.2017-04.07.2017, (W-CST 60/0)]
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: visuality * reception studies * classical art * theatre * sculpture * visual image * literary image
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific languages
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0301290