Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0492817 - FLU-F 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Novotný, Matěj
  Česká recepce antiky a mýtus slovanské demokracie.
  [The Czech Reception of Classical Antiquity and the Myth of Slavonic Democracy.]
  Vymyšlená Ithaka: recepce antické mytologie v české kultuře. Praha: Filosofia, 2018 - (Čechvala, J.; Poláčková, E.), s. 301-331. ISBN 978-80-7007-521-0
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
  Program:StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Slavonic Democracy * František Palacký * the Philosophy of Czech History * Negative Reception of Classical Antiquity
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0286238
   

 2. 2. 0481076 - FLU-F 2018 RIV CZ lat, cze T - Překlad
  Novotný, Matěj - Janoušek, J.
  Marcus Tullius Cicero. O Zákonech [Překlad].
  [Marcus Tullius Cicero. On the Laws [Translation].]
  [Cicero, Marcus Tullius. Staatstheoretische Schriften (Lateinisch und Deutsch). Berlin: Akademie Verlag, 1974. 362 s. ISBN 3-05-000341-3]. - Praha: Oikoymenh, 2017. Knihovna antické tradice, 15. ISBN 978-80-7298-173-1
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Cicero * Roman law * political philosophy - Roman * lawgiving * dialogue
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Obor OECD: Ethics (except ethics related to specific subfields)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0277271
   

 3. 3. 0474315 - FLU-F 2018 CZ eng R - Recenze
  Novotný, Matěj
  [Recenze].
  [Review.]
  [Peels, S.: Hosios. A Semantic Study of Greek Piety. Leiden: Brill, 2015, xiii, 295 s. ISBN: 978-90-0429463-9]. Eirene. Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. Roč. 52, 1/2 (2016), s. 507-512 ISSN 0046-1628
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Ancient Greek religion * piety * religious terminology
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0271417
   

 4. 4. 0469978 - FLU-F 2017 CZ cze R - Recenze
  Novotný, Matěj
  [Recenze].
  [Review.]
  [Alkmán.: Partheneion z Louvru. Praha: Jednota klasických filologů 2016. 160 s. ISBN 978-80-904945-3-4]. Listy filologické. Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. Roč. 139, 3/4 (2016), s. 474-480 ISSN 0024-4457
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Alcman * Greek choral poetry * Czech translations from Greek literature
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267730
   

 5. 5. 0464250 - FLU-F 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Novotný, Matěj
  Obraz athénské demokracie v českých historických příručkách 19. století.
  [The Image of Athenian Democracy in Czech Historical Handbooks of the 19th Century.]
  Ve stínu hellénského slunce: obrazy antiky v moderní české kultuře. Praha: Filosofia, 2016, s. 41-97. ISBN 978-80-7007-460-2
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Classical reception * Athenian democracy * Czech historical handbooks
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0264867
   

 6. 6. 0464242 - FLU-F 2017 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Bažant, Jan - Čadková, Daniela - Čechvala, Jakub - Konývková, T. - Novotný, Matěj - Poláčková, E. - Stehlíková, Eva
  Ve stínu hellénského slunce: obrazy antiky v moderní české kultuře.
  [In the Shade of the Hellenic Sun: Images of the Classical Antiquity in Modern Czech Culture.]
  1. - Praha: Filosofia, 2016. 455 s. ISBN 978-80-7007-460-2
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: 19th – 20th Century Classical reception * Czech national identity * theatre * literature * historiography
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0264870
   

 7. 7. 0456110 - FLU-F 2016 CZ eng R - Recenze
  Novotný, Matěj
  [Recenze].
  [Review.]
  [Harris, E. M.: The Rule of Law in Action in Democratic Athens. Oxford: Oxford University Press, 2013. 475 s. ISBN 978-0-19-989916-6]. Eirene. Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. Roč. 51, 1/2 (2015), s. 340-347 ISSN 0046-1628
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Greek history * Greek law * Greek oratory
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0256686
   

 8. 8. 0438277 - FLU-F 2015 CZ cze R - Recenze
  Novotný, Matěj
  [Recenze].
  [Review.]
  [Canevaro, M.: The Documents in the Attic Orators: Laws and Decrees in the Public Speeches of the Demosthenic Corpus. Oxford: Oxford University Press, 2013. 389 s. ISBN 978-0-19-966890-8]. Eirene. Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. Roč. 50, 1/2 (2014), s. 341-345 ISSN 0046-1628
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Greek history * Greek law * Greek oratory
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241715
   

 9. 9. 0438276 - FLU-F 2015 CZ cze R - Recenze
  Novotný, Matěj
  [Recenze].
  [Review.]
  [Dionýsios z Halikarnássu.: O starých řečnících. Přeložil a úvodní studií a komentářem opatřil Jiří Pavlík. Praha: Koniasch Latin, 2013. ISBN 978-80-86791-80-7]. Listy filologické. Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. Roč. 137, 1/2 (2014), s. 175-178 ISSN 0024-4457
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Ancient Greek oratory * Atticism
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241716