Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0508810 - FLÚ 2020 RIV eng U - Uspořádání akce
  Fialová, Radka - Hoblík, Jiří - Kitzler, Petr
  Hellenism, Early Judaism and Early Christianity: Transmission and Transformation of Ideas.
  [Prague, 12.09.2019-13.09.2019, (K-WRD 30/17)]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-02741S
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Hellenism * Early Judaism * Early Christianity * History of Ideas
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Obor OECD: Religious studies
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299612
   
 2. 2.
  0499600 - FLÚ 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Fialová, Radka
  Justin Mučedník a jeho Bible.
  [Justin Martyr and his Bible.]
  Praha: Vyšehrad, 2018. 230 s. Teologie. ISBN 978-80-7601-081-9
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP401/12/G168
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Justin Martyr * Early Christian Apologetics * 2nd Century Christianity * reception of Bible * Septuagint
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Obor OECD: Theology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0291824
   
 3. 3.
  0472897 - FLÚ 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Fialová, Radka
  "Písmo" a "vzpomínky apoštolů": bible Justina Mučedníka.
  ["Scripture" and "Memoirs of the Apostels": Justin Martyr and his Bible.]
  Studie a texty Evangelické teologické fakulty. Roč. 25, č. 1 (2015), s. 87-101. ISSN 1805-2762
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP401/12/G168
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Greek Apologetics in the 2nd Century * Dialogue with Trypho * reception of Hebrew Bible * New Testament Canon * Memorabilia * Scripture * prophetic writings * prophetic Spirit
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  https://www.etf.cuni.cz/sat/2015-1.html
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0270106
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  2015_J_0472897.pdf2154.3 KBVydavatelský postprintpovolen
   
 4. 4.
  0464644 - FLÚ 2017 RIV DE eng M - Část monografie knihy
  Fialová, Radka
  'Scripture' and the 'Memoires of the Apostels': Justin Martyr and his Bible.
  The process of authority: the dynamics in transmission and reception of canonical texts. Berlin: De Gruyter, 2016 - (Dušek, J.; Roskovec, J.), s. 165-178. Deuterocanonical and cognate literature studies, 27. ISBN 978-3-11-037694-4
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP401/12/G168
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Justin Martyr * Dialogue with Trypho * Memorabilia * Scripture * reception of the Old Testament * Septuaginta * prophetic writings * prophetic Spirit * Gospels * New Testament canon
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0263467
   
 5. 5.
  0456535 - FLÚ 2016 RIV CZ ger R - Recenze
  Fialová, Radka
  Vom Übersetzen byzantinischer Literatur ins Tschechische. Die neue 'Byzantinische Bibliothek' [Rezension].
  [Translating Byzantine literature into the Czech. The new 'Byzantine Library' [Review].]
  [Kulhánková, M.; Sarkissian, A.: K čertu ať táhne studium! Červený Kostelec 2011; Ať múzy promluví. Tři byzantská kvazidramata, Červený Kostelec 2013; Obrácení nevěstky Marie, Červený Kostelec 2013]. Byzantinoslavica. Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 73, 1/2 (2015), s. 199-202. ISSN 0007-7712
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP401/12/G168
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: History of Translation * Byzantine Literature in Czech
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0257049
   
 6. 6.
  0437360 - FLÚ 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Fialová, Radka
  Dvě zprávy o raně křesťanské liturgii. Pokus o analýzu narativní struktury.
  [Early Christian liturgy based on the reports in the Didache and Justin’s First Apology.]
  Studie a texty Evangelické teologické fakulty. -, č. 24 (2014), s. 83-111. ISSN 1805-2762
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP401/12/G168
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Early Christian liturgy * baptism and Eucharist in the 2nd Century * Didache * Justin Martyr's Apology
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  https://www.etf.cuni.cz/sat/2014-1.html
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0240948
   
 7. 7.
  0427272 - FLÚ 2015 RIV CZ cze R - Recenze
  Fialová, Radka
  [Recenze].
  [Review.]
  [Sarkissian, A.: Ať múzy promluví. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2012. 121 s]. Listy filologické. Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. Roč. 136, 3/4 (2013), s. 532-534. ISSN 0024-4457
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP401/12/G168
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Byzantine drama * quasidrama * theatre in ancient Rome
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0232855
   
 8. 8.
  0384472 - FLÚ 2013 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Fialová, Radka
  Byzantské "drama" Trpící Kristus.
  [Byzantine "drama" Christus patiens.]
  Divadelní revue. Roč. 23, č. 1 (2012), s. 30-45. ISSN 0862-5409
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP401/12/G168
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Byzantine drama * Passion of Christ * Ancient Greek tragedy
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0214107
   
 9. 9.
  0342092 - FLÚ 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Fialová, Radka
  "Každému podle jeho skutků." Boží spravedlnost ve Zjevení Petrově.
  ["To each according to his deeds." Divine justice in the Apocalypse of Peter.]
  Epea pteroenta. Růženě Dostálové k narozeninám. Brno: Host - vydavatelství, 2009 - (Kulhánková, M.; Loudová, K.), s. 84-96. ISBN 978-80-7294-320-3
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC538
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Early Christian apocryphal writing * infernal punishments for sinners * Plato's influence
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0184917
   
 10. 10.
  0089956 - FLÚ 2008 RIV CZ cze T - Překlad
  Fialová, Radka
  Zjevení Petrovo (překlad etiopské verze).
  [Apocalypse of Peter (translation of the ethiopic version).]
  [etiopské Zjevení Petrovo]. Proroctví a apokalypsy. Novozákonní apokryphy III. Praha: Vyšehrad, 2007 - (Dus, J.). s. 333-346. ISBN 978-80-7021-814-3
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC538
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: ethiopic apocryphal writing * translation
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0150996