Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0521714 - FLÚ 2020 RIV CZ cze, lat, ger, yid B - Monografie kniha jako celek
  Förster, Josef - Kvapil, Jan - Matl, Jiří - Pelc, Vojtěch - Petrbok, Václav - Podavka, Ondřej - Polakovič, Daniel - Pumprla, Václav - Smyčka, Václav - Svatoš, Martin - Vaculínová, Marta - Žůrek, Jiří - Hádek, Karel
  Joannes Petrus Cerroni. Spisovatelé Království českého. Díl 2., C-D.
  [Johann Peter Cerroni. Writers of the Kingdom of Bohemia. Volume 2, C-D.]
  Praha: Filosofia, 2019. 478 s. ISBN 978-80-7007-514-2
  Grant CEP: GA ČR GAP406/12/2254
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Johann Peter Cerroni * encyclopedies * scholars
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0306312
   
   
 2. 2.
  0511014 - FLÚ 2020 RIV HU eng M - Část monografie knihy
  Förster, Josef
  Sources and influences of the dramatic work of Johann Christian Alois Mickl.
  Theory and Practice in 17th-19th Century Theatre: Sources, Influences, Texts in Latin and in the Vernacular, Ways towards Professional Stage. Eger: Kiadó, 2019 - (Czibula, K.; Demeter, J.; Pintér, M.), s. 105-110. ISBN 978-963-496-129-1
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Neo-Latin drama * Early Modern Period * Czech Lands
  Obor OECD: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303435
   
   
 3. 3.
  0507801 - FLÚ 2020 CZ eng R - Recenze
  Förster, Josef
  [Review].
  [MINKOVA, Milena.: Florilegium recentioris Latinitatis. Leuven: Leuven University Press, 2018. (Supplementa Humanistica Lovaniensia, 43), 289 s. ISBN 978-94-6270-125-0.]. Listy filologické. Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. Roč. 142, 1/2 (2019), s. 238-241. ISSN 0024-4457
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Neo-Latin Studies * Latinitas recentior * Neo-Latin Literature * Classical Philology * Anthology
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0298774
   
   
 4. 4.
  0494574 - FLÚ 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Förster, Josef (ed.)
  Admodum Reverende, Religiosissime ac Eximie P. Rector! Korespondence mezi Mikulášem Adauktem Voigtem a Gelasiem Dobnerem.
  [Admodum Reverende, Religiosissime ac Eximie P. Rector! The Correspondence from Nicolaus Adauct Voigt to Gelasius Dobner.]
  Praha: Scriptorium, 2018. 143 s. ISBN 978-80-88013-68-6
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/12
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Enlightenment * scholar correspondence * 18th century * The Piarist Order * Czech Lands
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0288489
   
   
 5. 5.
  0486970 - FLÚ 2018 RIV CZ cze, lat, ger B - Monografie kniha jako celek
  Förster, Josef - Matl, J. - Pelc, Vojtěch - Petrbok, Václav - Podavka, Ondřej - Polakovič, Daniel - Pumprla, Václav - Svatoš, Martin - Smyčka, Václav - Žůrek, Jiří - Hádek, K. (ed.)
  Joannes Petrus Cerroni. Spisovatelé Království českého. Díl 3., E-F.
  [Johann Peter Cerroni. Writers of the Kingdom of Bohemia. Volume 3, E-F.]
  Praha: Filosofia, 2017. 243 s. ISBN 978-80-7007-507-4
  Grant CEP: GA ČR GAP406/12/2254
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Johann Peter Cerroni * encyklopedies * scholars
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0281676
   
   
 6. 6.
  0481297 - FLÚ 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Förster, Josef
  K Rybově kritice Karla Kolčavy SJ a jeho znalostí teorie dramatu.
  [Ryba´s criticism of Carolus Kolczawa S. J. and his knowledge of the theory of drama reconsidered.]
  Listy filologické. Roč. 140, č. 3/4 (2017), s. 429-447. ISSN 0024-4457
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Carolus Kolczawa S. J. * Neo-Latin drama in Bohemia * theory of drama
  Obor OECD: Literary theory
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0280584
   
   
 7. 7.
  0480231 - FLÚ 2018 RIV cze, eng, fre U - Uspořádání akce
  Jacková, Magdaléna - Valentová-Bobková, Kateřina - Förster, Josef
  Vzorové drama raného novověku.
  [Early Modern Exemplary Drama.]
  [Prague, 12.10.2017-14.10.2017, (K-EUR 14/8)]
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985955 ; RVO:68378068 ; RVO:67985963
  Klíčová slova: Neo-Latin theatre * Neo-latin drama * exemplary drama * Carolus Kolczawa, SJ * Jesuits
  Obor OECD: General literature studies; History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings) (HIU-Y); Specific literatures (UCL-M)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0276152
   
   
 8. 8.
  0477527 - FLÚ 2018 CZ cze R - Recenze
  Förster, Josef
  [Recenze].
  [Review.]
  [ZAVADIL, P.: Čeští jezuité objevují Nový svět: dopisy a zprávy o plavbách, cestách a živobytí z Ameriky, Filipín a Marián (1657-1741). Praha: Argo, 2015. 831 s. Itineraria; svazek 2. ISBN 978-80-257-1670-0]. Auriga. Zprávy Jednoty klasických filologů. Roč. 59, č. 2 (2017), s. 140-144. ISSN 1211-3379
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: review
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0273857
   
   
 9. 9.
  0469321 - FLÚ 2017 RIV BE eng J - Článek v odborném periodiku
  Förster, Josef
  A Czech Contribution to the Theme of Mauritius in Neo-Latin Drama.
  Humanistica Lovaniensia. Journal of Neo-Latin Studies. -, č. 65 (2016), s. 367-381. ISSN 0774-2908
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Neo-Latin drama * Baroque literature * 18th century * The Czech lands
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267120
   
   
 10. 10.
  0464812 - FLÚ 2017 RIV CZ cze, lat B - Monografie kniha jako celek
  Desenská Ciglerová, Jana - Förster, Josef - Kvapil, J. - Matl, Jiří - Petrbok, Václav - Podavka, Ondřej - Polakovič, Daniel - Pumprla, Václav - Svatoš, Martin - Žůrek, Jiří - Hádek, Karel (ed.)
  Joannes Petrus Cerroni. Spisovatelé Království českého. Díl 1, A-B.
  [Johann Peter Cerroni. Writers of the Kingdom of Bohemia. Volume 1, A-B.]
  1. - Praha: Filosofia, 2016. 497 s. ISBN 978-80-7007-448-0
  Grant CEP: GA ČR GAP406/12/2254
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Johann Peter Cerroni * encyklopedies * scholars
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0264873