Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0548018 - FLÚ 2022 CZ cze O - Ostatní výsledky
  Bažant, Jan - Čadková, Daniela - Poláčková, Eliška - Sarkissian, Alena - Vaculínová, Marta
  Recepce antické kultury v databázích.
  [Reception of Classical Culture in databases.]
  2021
  Výzkumná infrastruktura: LINDAT/CLARIAH-CZ - 90101
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Classical Reception * visual arts * theatre * productions of Greek and Roman Drama * Latin inscriptions * Mythology * Classical History
  Obor OECD: Specific languages
  https://www.academia.cz/uploads/media/preview/0001/08/68291771489dc6ea75633163997472363b2b24cc.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0324146
   
   
 2. 2.
  0543008 - FLÚ 2022 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Čadková, Daniela
  „Truchlohra obrácená naruby”: ochotnická parodistická opereta a její místo v lidové zábavě.
  [„A Tragedy Turned Upside Down”: Amateur Operetta ant Its Place in Folk Entertainment.]
  Od práce k zábavě: volný čas v české kultuře 19. století. Praha: Academia, 2021 - (Bendová, E.; Hojda, Z.), s. 353-362. ISBN 978-80-200-3217-1.
  [Od práce k zábavě: volný čas v české kultuře 19. století. Plzeň (CZ), 20.02.2020-22.02.2020]
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Operetta * amateur theatre * parody * Oedipus * Sophocles
  Obor OECD: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0320320
   
   
 3. 3.
  0543006 - FLÚ 2022 RIV CZ cze R - Recenze
  Čadková, Daniela
  Senekovy tragédie ve slovenském překladu [Recenze].
  [Seneca’s Tragedies in the Slovak Translation [Review].]
  [BORODOVČÁKOVÁ, M.; FELDEK, Ľ.: Lucius Annaeus Seneca. Hry. Bratislava: Divadelný ústav, 2017. 312 s. ISBN 978-80-8190-012-9]. Listy filologické. Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. Roč. 143, 3/4 (2020), s. 521-532. ISSN 0024-4457
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Seneca * tragedy * translation
  Obor OECD: Specific literatures
  Způsob publikování: Pouze metadata
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0320327
   
   
 4. 4.
  0536434 - FLÚ 2021 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Čadková, Daniela
  Oslněni hellénským sluncem: recepce antiky v české literatuře v letech 1880-1914.
  [Dazzled by the Hellenic Sun: The Reception of Classical Antiquity in Czech Literature in 1880–1914.]
  Praha: Filosofia, 2020. 386 s. ISBN 978-80-7007-644-6
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: classical reception * Ancient Greece * Ancient Rome * translation * grammar school * parody * Czech drama * Czech literature * Jaroslav Vrchlický * Julius Zeyer * Jiří Karásek ze Lvovic * Josef Svatopluk Machar
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0314212
   
   
 5. 5.
  0534361 - FLÚ 2021 CZ cze, slo, eng B - Monografie kniha jako celek
  Poláčková, Eliška (ed.) - Čechvala, Jakub (ed.) - Čadková, Daniela (ed.) - Sarkissian, Alena (ed.)
  Jubilate et bibite: studie k antice a její recepci v evropské kultuře. Ad honorem Jan Bažant.
  [Jubilate et Bibite: Studies on the Antiquity and Classical Reception in the European Culture. Ad Honorem Jan Bažant.]
  Praha: Filosofia, 2020. 289 s. ISBN 978-80-7007-638-5
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: classical reception * doppelgänger * Iphigenia in Tauris * astragal from Antinopolis * Thucydides * Themistocles * Pausanias * chironomos * election astronomy * Greek Revival * Josef Lacina * Karel Dostal * Vienna Austriae defensa et liberata * Aratos * Hyginus
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0313104
   
   
 6. 6.
  0534359 - FLÚ 2021 CZ cze M - Část monografie knihy
  Čadková, Daniela - Poláčková, Eliška
  Úvod.
  [Introduction.]
  Jubilate et Bibite: studie k antice a její recepci v evropské kultuře. Ad honorem Jan Bažant. Praha: Filosofia, 2020 - (Čadková, D.; Čechvala, J.; Poláčková, E.; Sarkissian, A.), s. 11-16. ISBN 978-80-7007-638-5
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Jan Bažant * Antiquity * Classical reception
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0313102
   
   
 7. 7.
  0533753 - FLÚ 2021 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Čadková, Daniela
  Lidiada Josefa Laciny: parodie „plesnivých veršovců řeckých a římských“.
  [Josef Lacina’s Lidiada: the Parody of „Mouldy Greek and Roman Versemongers“.]
  Jubilate et Bibite: studie k antice a její recepci v evropské kultuře. Ad honorem Jan Bažant. Praha: Filosofia, 2020 - (Čadková, D.; Čechvala, J.; Poláčková, E.; Sarkissian, A.), s. 233-249. ISBN 978-80-7007-638-5
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Josef Lacina * parody * The Iliad * Švanda dudák
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0312050
   
   
 8. 8.
  0532726 - FLÚ 2021 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Čadková, Daniela
  Antika v gymnaziálním školství 2. poloviny 19. století a její humoristická reflexe.
  [The Classical Antiquity in the Gymnasium Schooling in the Second Half of the 19th Century and Its Humoristic Responses.]
  Justus et Bonus: Ad honorem Jiří Beneš: křesťanská kultura a vzdělanost v českých zemích od středověku po Komenského. Praha: Filosofia, 2020 - (Podavka, O.), s. 349-364. ISBN 978-80-7007-630-9
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: parody * Classical Greek and Latin * secondary grammar schools in 19th century
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311188
   
   
 9. 9.
  0502643 - FLÚ 2019 CZ eng R - Recenze
  Čadková, Daniela
  [Review].
  [Dodson-Robinson, Eric (ed.). Brill’s Companion to the Reception of Senecan Tragedy: Scholarly, Theatrical and Literary Receptions. Leiden: Brill, 2016. 330 s.]. Eirene. Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. Roč. 54, 1/2 (2018), s. 274-277. ISSN 0046-1628
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Seneca * tragedy * reception studies
  Obor OECD: General literature studies
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0294536
   
   
 10. 10.
  0502642 - FLÚ 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Čadková, Daniela
  Theer, Otakar: Faëthón.
  [Theer, Otakar: Phaëthon.]
  Theatralia : revue současného myšlení o divadelní kultuře. Roč. 21, Suppl. 1 (2018), s. 48-54. ISSN 1803-845X
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Otakar Theer * Phaëthon * Czech 20th century theatre
  Obor OECD: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
  Způsob publikování: Open access
  http://hdl.handle.net/11222.digilib/138807
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0294537