Košík

 1. 1.
  0390655 - FLÚ 2013 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Dus, Jan A
  Dirck Volckertszoon Coornhert (1522–1590) a jeho biblické alegorické hry.
  [Dirck Volckertszoon Coornhert (1522–1590) and his Biblical Alegorical Plays.]
  Náboženské divadlo v raném novověku. Ústí nad Orlicí: OFTIS, 2011, s. 67-82. ISBN 978-80-7405-156-2
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Dirck Volckertszoon Coornhert * biblical plays * allegory * biblical parables
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0219577