Počet záznamů: 1  

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum = Slovník středověké latiny v českých zemích. Díl 2, (D-H)

 1. 1.
  0517308 - FLÚ 2020 RIV BE cze, lat E - Elektronický dokument
  Silagiová, Zuzana - Nývlt, Pavel - Černá, Julie - Florianová, Hana - Kocánová, Barbora - Šedinová, Hana - Vršecká, Kateřina
  Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum = Slovník středověké latiny v českých zemích. Díl 2, (D-H).
  [Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum = Dictionary of Medieval Latin in Czech Lands. Volume 2, (D-H).]
  [online databáze]. - Turnhout: Brepols, 2019, 12MB
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: medieval Latin * lexicography
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Specific languages
  http://lb.ics.cas.cz

  Slovník registruje a vykládá slovní zásobu latinsky psaných bohemikálních pramenů z období 1000-1500. Je založen na bohatém materiálu, excerpovaném z literatury různých žánrů, a to nejen z vydaných, ale i rukopisných pramenů. Je důležitou pomůckou pro medievisty různých oborů. Výklad hesel je podáván latinsky a česky. Druhé, opravené vydání vzniklo na základě prvního vydání, které pod vedením Dany Martínkové a Zuzany Pospíšilové (Silagiové) připravili Lenka Blechová, Helena Businská, Alena Dohnalová (Hadravová), Daniel Korte, Helena Kurzová, Jiří Matl, Hana Šedinová a Irena Zachová. Při přípravě druhého vydání pro Database of Latin Dictionaries byly ve Slovníku provedeny podstatné úpravy: byla zapracována addenda a corrigenda, zejména v heslech týkajících se zvířat a rostlin, a systém odkazů na hesla byl vylepšen v zájmu pohodlí uživatelů. Tyto změny vedly ke zvýšení rozsahu druhého svazku o zhruba čtyři procenta.

  The dictionary registers and explains the vocabulary of Latin sources of Czech provenance from 1000 to 1500 AD. Its material was gathered from both edited and manuscript sources of various genres. It is an indispensable tool for medievalists of all branches. The lemmata are explained in Latin and Czech. Second, revised edition, was prepared on the basis of the first edition, prepared by Dana Martínková and Zuzana Pospíšilová (Silagiová) with the assistance of Lenka Blechová, Helena Businská, Alena Dohnalová (Hadravová), Daniel Korte, Helena Kurzová, Jiří Matl, Hana Šedinová and Irena Zachová. In preparing the second, revised edition for the Database of Latin Dictionaries, major enhancements have been made in the Dictionary: apart from incorporating the addenda et corrigenda, especially in the entries which concern animal and plant names, the system of references to lemmas was modified to be more user-friendly. All these changes have increased the size of the first volume by roughly four percent.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0302629
   
Počet záznamů: 1