Počet záznamů: 1  

Restaurátorský průzkum nátěrových systémů ocelové konstrukce Hlavního nádraží Praha

 1. 1.
  0505714 - UTAM-F 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Geiplová, H. - Mindoš, L. - Mrázek, J. - Majtás, Dušan - Mácová, Petra - Pokorný, P.
  Restaurátorský průzkum nátěrových systémů ocelové konstrukce Hlavního nádraží Praha.
  [Restoration investigation of paint systems of steel structure of Main railway Prague.]
  Koroze a ochrana materiálu. Roč. 63, č. 1 (2019), s. 11-18. ISSN 0452-599X
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LO1219
  Institucionální podpora: RVO:68378297
  Klíčová slova: steel structures * corrosion * coating * red lead
  Kód oboru RIV: JK - Koroze a povrchové úpravy materiálů
  Obor OECD: Coating and films
  https://doi.org/10.2478/kom-2019-0002

  Příspěvek navazuje na článek popisující stav ocelové konstrukce hlavního nádraží v Praze před restaurováním v r. 2015. V tomto příspěvku je uveden průzkum stavu protikorozní ochrany nátěrovým systémem a popsán postup restaurování. Na odebraných vzorcích nátěrového systémy byla provedena stratigrafie, FTIR a XRF analýza. S ohledem k zjištění přítomnosti základního nátěru obsahujícího Pb pigment, byla zvolena technologie tryskání vodou, která umožnila minimalizovat nebezpečné odpady.

  The paper follows the paper describing the condition of wrought iron structure of main railway station. In this paper the investigation of condition of paint system corrosion surface treatment is given and the restoration procedure is described. The withdrawal samples of paint systems were analysed by stratigraphy, FTIR and XRF analysis. Due to identification of Pb pigment presence in primer the water jet technology was chosen which minimalised the danger waste formation.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0297128