Počet záznamů: 1  

Mechanické chování dřevěného kolíku v jednostřižném spoji

 1. 1.
  0498613 - UTAM-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Hataj, M. - Nečas, M. - Tyrová, M. - Hasníková, Hana - Kunecký, Jiří - Milch, J. - Suchomelová, P.
  Mechanické chování dřevěného kolíku v jednostřižném spoji.
  [Mechanical behaviour of wooden dowel in single shear joint.]
  TZB-info. Roč. 2018, Prosinec (2018), č. článku 18393. ISSN 1801-4399
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TJ01000412
  Institucionální podpora: RVO:68378297
  Klíčová slova: timber structures * all-wood joints * Eurocode 5
  Kód oboru RIV: JM - Inženýrské stavitelství
  Obor OECD: Construction engineering, Municipal and structural engineering
  https://stavba.tzb-info.cz/drevene-konstrukce/18393-mechanicke-chovani-dreveneho-koliku-v-jednostriznem-spoji

  Tesařské spoje s dřevěnými kolíky jsou nedílnou součástí mnoha střešních konstrukcí, zvláště pak historických dřevěných krovů. Tento typ spojovacích prostředků je možné využít při výstavbě novodobých dřevostaveb nebo pro výrobu jednotlivých dřevěných konstrukčních prvků, např. systém Holz100 rakouské firmy Thoma a podobných tzv. Brettstapel konstrukčních elementů. Současné technické normy (zejména Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí) však pro takové konstrukční spoje nepředepisují dostatečný výpočetní postup. Komplexní model porušení v různých směrech k vláknům chybí. Článek je zaměřen na pilotní studii hodnocení mechanického chování kolíkových spojů a prezentuje výsledky experimentů celodřevěných spojů s kolíky z různých dřevin.

  Dowel joints with wooden fasteners are an important part of many timber structures. They have been used especially in historical timber structures. This type of fasteners can be used for the construction of modern wooden structures or for the production of individual wooden structural elements, such as the Holz100 system of the Austrian company Thoma or for similar Brettstapel structural elements. Actual normative materials (principally Eurocode 5) do not provide sufficient safe design description for such structural joints. A complex model of failures in different directions to the grain of wood is missing. The article focuses on a pilot study on the evaluation of mechanical behaviour of dowel joints and presents the results of experiments of all-wood joints with dowels made of various wood species.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0290925