Počet záznamů: 1  

Krovy Sálu předků a navazujícího trojkřídlí zámku ve Vranově nad Dyjí

 1. 1.
  0497630 - UTAM-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Bláha, Jiří
  Krovy Sálu předků a navazujícího trojkřídlí zámku ve Vranově nad Dyjí.
  [Timber roofs of the Hall of Ancestors and the adjacent three wings in Vranov nad Dyjí Castle.]
  Průzkumy památek. Roč. 25, č. 1 (2018), s. 161-171. ISSN 1212-1487
  Grant CEP: GA MK(CZ) DG16P02M026
  Klíčová slova: Baroque castle * dendrochronology * timber roofs * Moravia * carpentry
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Obor OECD: Arts, Art history

  Při průzkumu krovu nad Sálem předků vranovského zámku se podařilo určit a dendrochronologicky datovat prvky pocházející s největší pravděpodobností z krovu jeho původního zastřešení provedeného v 90. letech 17. století. Jde o dřevěné trámky z jedlového dřeva káceného 1688+ a 1691/92 sloužící dnes jako šikmé opěry pro zděné bočnice vysokých vikýřů, které zdobí mansardovou střechu. Nové krovy nad Sálem předků a jeho předsálím byly zhotoveny rovněž z jedlového dřeva těženého v několika po sobě jdoucích zimních sezónách v letech 1736 až 1739. Stavba dlouhého jižního křídla navázala až později, a to ve dvou etapách dendrochronologicky určených 1748/49 a 1753/54. K dokončení hlavního palácového trojkřídlí do dnešní souměrné podoby došlo teprve v polovině osmdesátých let 18. století (1783/84).

  Research of the timber roof over the Hall of Ancestors in Vranov nad Dyji Castle facilitated the determination and dendrochronological dating of the elements that most likely came from the original roof truss in the 1690s. There are beams of firs that were cut in 1688+ and 1691/92, today they form oblique supports for the stone sideboards of high dormers that embellish the roof. Although two fragments about 3 m each show empty housing that remained from the previous lap joints, they provide just a vague idea about the structure which spans 18 m at the widest point of the oval. The new timber roofs in the Hall of Ancestors and its vestibule were also made of fir wood cut down over several succeeding seasons from 1736 to 1739. The construction of the long south wing was carried out later in two stages that dendrochronology dates into 1748/49 and 1753/54. The three main palace wings did not receive today‘s symmetrical appearance until the mid-1780s (1783/84).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0290171