Počet záznamů: 1  

Portál do Staré sněmovny. K původu a povaze vzorů all’antica v huti Benedikta Rieda

 1. 1.
  0497591 - UTAM-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Ramešová, Michaela
  Portál do Staré sněmovny. K původu a povaze vzorů all’antica v huti Benedikta Rieda.
  [Portal to Old Diet Hall. On the Origins and Character of All’antica Forms Used by Benedict Ried.]
  Umění = Art. Roč. 66, č. 3 (2018), s. 158-174. ISSN 0049-5123
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LO1219
  Klíčová slova: Benedict Ried * portals * Prague Castle * architecture * late gothic * renaissance * all’antica models
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Obor OECD: Arts, Art history

  Studie se zabývá povahou a původem vzorů all’antica užívaných hutí Benedikta Rieda při úpravách Pražského hradu kolem roku 1500. Zaměřuje se na portál do Staré sněmovny, který byl tradičně užíván jako příklad stavitelské kultury dané doby, která mísila dvě různé architektonické tradice a vžité pracovní postupy. Zdánlivě nesourodé tvary portálu lze lépe objasnit z jiného zorného úhlu, pokud dílo nesrovnáváme s portály, ale spíše s díly chrámové výbavy, zejména s tabernákuly ve stylu all’antica. Půlkruhový nástavec a stáčení bylo užíváno i v Itálii 15. století coby archetypální formy označující památná či posvátná místa. Obé mělo v evropské kultuře dávnou tradici. V italském quattrocentu převážil tzv. perspektivní typ tabernákula. Pokud autor na Pražském hradě užil takového vzoru, specifické tvary portálu do Sněmovny nevyplynuly z nesprávného pochopení či z polemické kombinace dvou tvarových rejstříků, jako spíše z doslovného přespání iluze do reality a snahy obohatit vlastní estetické postupy – důraz na dynamiku a prchavost tvaru. Ve formách jako takových však tvůrce patrně nespatřoval systémové rozpory. Nárožní drápky portálu nadto podávají důkaz o tom, že alespoň některé vzory all’antica přinesli do Prahy dalmatští kameníci patrně benátského školení – drápky byly v Benátsku i Dalmácii hojně užívány. Prameny mimoto potvrzují, že řada dalmatských kameníků působila na dvoře Matyáše Korvína. O jejich přítomnosti v Praze neklamně svědčí motiv studny (Korvínova osobního emblému) na jedné z hlavic vnější fasády Vladislavského sálu.

  The present study deals with the origins and character of all’antica forms used by the lodge of Benedict Ried to create all’antica portals at Prague Castle at around 1500. The portal to the Old Diet Hall is taken up as the example. It has been described as a hybrid work typical of the architecture of the period melting two distinct traditions and habitual working approaches. The somewhat heterogeneous forms of the portal combining several formal traditions may, in fact, be better understood if the portal is viewed from another perspective and compared with liturgical furnishings (all’antica tabernacles) rather than large-scale portals. The round pediment and spiral forms were frequent in Italian Quattrocento tabernacles as archetypical features designating sacred and memorable places used from long ago throughout European tradition. In the Italian Quattrocento, the architecturally conceived perspectival tabernacle prevailed. If such a model was taken up to create the Old Diet Hall portal, its specific features did not result from misinterpretation of the models and/or polemical combination of two available formal vocabularies, but rather from a literal application of what the model suggested and the effort to develop the aesthetic strategies preferred by the author, i.e. Benedict Ried, himself with his focus on the dynamic and elusive. But no systemic distinction or contradiction were seen in the forms as such. The base spurs, typical of Venetian and Dalmatian 15th century architecture, furthermore present evidence that at least some all’antica models were brought to Prague by Dalmatian stonecutters, possibly trained in Venice, who worked for Corvinus in Buda, as attested by archival data. The Vladislav Hall façade capital with a well (one of Corvinus’ emblems) shows stonecutters from Buda must have come to Prague.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0295138