Počet záznamů: 1  

Stanovení aerodynamických součinitelů vnějších tlaků sedlových střech

 1. 1.
  0495391 - UTAM-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Hračov, Stanislav - Pospíšil, Stanislav - Michálek, Petr
  Stanovení aerodynamických součinitelů vnějších tlaků sedlových střech.
  [Experimental determination of dynamic pressures on the gable roofs.]
  Stavebnictví. Roč. 12, č. 11 (2018), s. 42-49. ISSN 1802-2030
  Institucionální podpora: RVO:68378297
  Klíčová slova: pressure coefficients * wind loading codes * gable roofs * wind tunnel testing
  Kód oboru RIV: JM - Inženýrské stavitelství
  Obor OECD: Construction engineering, Municipal and structural engineering
  http://www.casopisstavebnictvi.cz/online/

  Příspěvek shrnuje výsledky měření tlakových poměrů na ploše sedlových střech aerodynamických modelů objektů umístěných ve větrném tunelu. Velikosti a plošné rozložení experimentálně stanovených tlakových součinitelů jsou porovnány s hodnotami a tlakovými zónami uvedenými v ČSN EN 1991‑1-4:2007 a v současnosti již neplatné ČSN 73 0035. Měření byla provedena na modelech se dvěma různými sklony střech pro tři směry větrného proudu o dvou odlišných intenzitách turbulence.

  The article deals with the wind tunnel measurements of dynamic pressures on the gable roofs. It compares experimentally determined pressure coefficients with the values in ČSN EN 1991-1-4 and former code ČSN 73 0035. The pressure coefficients are presented by mean and estimated peak values. The peak value is calculated from mean value and standard deviation, which originates from the fluctuating part of the wind velocity. The measurement is carried out at two roof models, several directions and two turbulence intensities of the wind.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0289126