Počet záznamů: 1  

Stanovení plošného rozložení vlhkosti zdiva mikrovlnnou metodou

 1. 1.
  0495034 - UTAM-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Skružná, Olga - Válek, Jan - Hobst, L.
  Stanovení plošného rozložení vlhkosti zdiva mikrovlnnou metodou.
  [Determination of areal humidity distribution by microwave method.]
  Soudní inženýrství. Roč. 29, č. 2 (2018), s. 31-36. ISSN 1211-443X
  Grant CEP: GA MK(CZ) DG16P02H012
  Klíčová slova: moisture measurement * moisture content * microwaves * microwave probe * porous building materials
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Obor OECD: Materials engineering
  http://www.sinz.cz/cz/archiv_clanku.php?akce=zobraz&numero=91

  Voda působí destruktivně na porézní stavební materiály. Získání přehledu o rozložení vlhkosti zdiva v objemu může být výhodné při hledání zdroje nežádoucí vlhkosti. Mikrovlnné stanovení obsahu vlhkosti je rychlá moderní nedestruktivní metoda. Článek shrnuje problematiku použití mikrovlnných sond a jejich úspěšnost dokládá na stanovení obsahu vlhkosti na historickém objektu, kde byla zvýšená vlhkost projevující se mokrými mapami na omítce vázána na vysoký obsah vodorozpustných solí

  Water affects porous building materials destructively. Assessment of moisture distribution in masonry can be useful when searching for a source of unwanted moisture. Microwave moisture measurement is a fast modern non-destructive method. The article summarises the issues related to the use of microwave probes and illustrates their successful application on a historic building where the high moisture content that caused wet maps on plasters was bound to the high content of water-soluble salts
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0288067