Počet záznamů: 1  

Čítanka latinských textů z pozdně středověkých Čech

 1. 1.
  0481067 - FLÚ 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Florianová, Hana
  Anonymní Liber medicinalis z univerzitního prostředí.
  [Anonymous Liber Medicinalis from the Environment of the Medieval University.]
  Čítanka latinských textů z pozdně středověkých Čech. Praha: Scriptorium, 2017 - (Doležalová, L.; Dragoun, M.; Ctibor, J.), s. 264-285. ISBN 978-80-88013-50-1
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: medieval medicine * medieval medical literature
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Specific languages

  Cílem knihy je představit čtenářům rozdílné typy latinských středověkých textů a uvést je do českých pramenů pozdního středověku. Tato kapitola se věnuje formě a obsahu anonymního lékařského kompendia z počátku 15. století, dochovaného v několika rukopisech Národní knihovny ČR v Praze. Edice čtyř výňatků, která byla připravena z pražských rukopisů VIII C 8, I G 23 a I D 39, je doplněna českým překladem a poznámkami. Předmluva pojednává také o spisech používaných na lékařských fakultách.

  The aim of the book is to present different types of Medieval Latin texts and introduce the readers to sources from the late-medieval Czech lands. This chapter deals with the form and content of an anonymous medical compendium from the beginning of the 15th century preserved in several manuscripts of the National Library of the Czech Republic in Prague. The edition of four extracts, based on the Prague MS VIII C 8, I G 23 and I D 39, is accompanied by a Czech translation and notes. Introduction deals also with treatises used in medieval Faculties of Medicine.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0276679
   
Počet záznamů: 1